Trang tin

Giải pháp cho nền nông nghiệp hữu cơ

Giải pháp cho nền nông nghiệp hữu cơ

??Giải pháp cho nền nông nghiệp hữu cơ
Để nông nghiệp hữu cơ nước ta phát triển bền vững hơn, điểu đầu tiên là cần có các chính sách hỗ trợ cụ thể từ nhà nước và các bộ ngành có liên quan.
Thứ hai, cần kết nối các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tìm các nhà đầu tư và các nhà phân phối lớn để ổn định đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, xây dựng được cộng đồng, phải làm sao để người dân khi nhắc tới các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ không chỉ nghĩ đó là thực phẩm sạch, an toàn mà còn là một mô hình nông nghiệp giúp bảo vệ và cải thiện môi trường sống và sức khoẻ.
Theo bạn thì nông nghiệp hữu cơ có phải là một hướng đi tốt cho nên nông nghiệp tại Việt Nam?
#banluan #kaito #nongnghiephuuco

Bình luận

Bài viết liên quan

Nhập từ khóa