Từ khóaphan huu co

Lợi ích khi bón phân hữu cơ

Lợi ích khi bón phân hữu cơ

Từ xa xưa, người nông dân đã biết áp dụng phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ như cày lật gốc rạ, vùi phân xanh, phế phẩm nông nghiệp vào ruộng, tưới nước giải, phân chuồng, phân xanh, tro bếp, bón vôi… Đặc biệt, ngày nay trong xu thế phát triển nông nghiệp sạch […]

Chi tiết
Hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sạch

Hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sạch

  Sử dụng phân bón hữu cơ là một trong những giải pháp quan trọng hướng đến nền sản xuất nông nghiệp “xanh, sạch, an toàn, bền vững”. Từ những mô hình điểm… TP Hà Nội là một trong những địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, trong đó có […]

Chi tiết
Hiện10 Items of 19 Items
1 2

Nhập từ khóa