Từ khóaphân bò cải tạo đất

Các chế phẩm kết hợp sử dụng để ngăn ngừa bệnh vàng lá, thối rễ, chết chậm, chết nhanh

Các chế phẩm kết hợp sử dụng để ngăn ngừa bệnh vàng lá, thối rễ, chết chậm, chết nhanh

  –  Chế phẩm vi sinh vật Nano –GroTM: 4,5 gram/viên –  Chế phẩm Agri – Gro: Chất kích thích sinh học tự nhiên và các chất hữu cơ thiết yếu cho đất và cây trồng. Với công thức hỗn hợp độc quyền, được sản xuất bởi: Agri – Gro Marketing Inc USA + Thành […]

Chi tiết

Nhập từ khóa