Trang tin

Canh tác tự nhiên – Nông nghiệp không làm gì

Canh tác tự nhiên – Nông nghiệp không làm gì

Bạn đã hiểu về canh tác tự nhiên?
Canh tác tự nhiên là không sử dụng máy móc, không thuốc diệt cỏ, không thuốc trừ sâu, ít tốn nước, cải thiện đất, cung cấp nguồn nông sản sạch, an toàn cho sức khỏe con người. Để làm được những rau quả tươi ngon đó, điều duy nhất mà người nông dân cần chỉ là: Hạt giống.

Người Nhật gọi canh tác tự nhiên (CTTN) là nền nông nghiệp “vô vi vô tác”, phương Tây thì gọi là ” do nothing farming” – nghĩa là nông nghiệp không làm gì.
Trong CTTN, nông dân không cần cày xới, không nhổ cỏ, không thuốc trừ sâu, và quan trọng nhất là không lãng phí công sức.

Nông nghiệp hữu cơ cũng không sử dụng hóa chất, nhưng khác với CTTN, người nông dân vẫn canh tác, chăm sóc, nhổ cỏ, sử dụng các máy móc hỗ trợ, tưới nước như bình thường.

“Phó thác mọi sự cho thiên nhiên” là triết lý cốt lõi của mô hình CTTN.

Các nguyên tắc trong CTTN
?Nguyên tắc thứ nhất: Không xới đất, đất càng

?Nguyên tắc thứ hai: Không sử dụng thuốc diệt côn trùng.

?Nguyên tắc thứ ba: Không diệt cỏ.

?Nguyên tắc cuối cùng: Không sử dụng phân hóa học.
#kaitovietnam #kaito #canhtactunhien #suutam

Bình luận

Bài viết liên quan

Nhập từ khóa