Trang tin

Lạm dụng phân bón vô cơ sẽ gây nhiều hệ lụy đến chất lượng nông sản

Lạm dụng phân bón vô cơ sẽ gây nhiều hệ lụy đến chất lượng nông sản

 

Theo các số liệu của FAO, việc lạm dụng phân bón vô cơ đã dẫn đến hiện tượng đất nông nghiệp đang suy giảm độ phì nhiêu, một số diện tích đã bị thoái hóa nghiêm trọng do xói mòn, rửa trôi, chua mặn hóa… Đồng thời, việc lạm dụng phân bón vô cơ cũng dẫn tới nhiều vấn đề về an toàn thực phẩm như dư lượng kim loại nặng và nitrat trong sản phẩm nông nghiệp.

Đặc biệt, tác động của biến đổi khí hậu đòi hỏi các giải pháp thích ứng, trong đó, biện pháp canh tác là một trong những giải pháp chủ động, căn cơ ban đầu trong nhóm hệ thống canh tác.

Vì vậy, sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ được coi là giải pháp quan trọng, đặt ra cho khu vực nông nghiệp hiện nay.

Tăng cường theo hướng hữu cơ

Phân bón hữu cơ có nhiều đặc tính tốt cho cây trồng và hệ sinh thái đất, cải thiện tính chất vật lý và tăng tỷ lệ cấu trúc của đất; chống rửa trôi xói mòn, tạo điều kiện cho vi sinh vật trong đất phát triển.

Việt Nam có thể phát triển nhanh phân bón hữu cơ về sản xuất và tiêu thụ. Đồng thời, nhu cầu thị trường sử dụng phân bón hữu cơ ở Việt Nam rất lớn, khoảng 10 triệu ha đất canh tác, với hơn 20 triệu ha lượt đất canh tác.

Qua đó, khuyến khích vận động để đảm bảo ít nhất 50% trong tổng số các đơn vị sản xuất phân bón cả nước cam kết đầu tư phát triển sản xuất phân bón hữu cơ, đặc biệt là các đơn vị sản xuất phân bón vô cơ lớn hiện nay.

#kaito #kaitovietnam

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Nhập từ khóa