Từ khóatac hai cua phan vo co

Tác động xấu của phân bón vô cơ đến môi trường và con người

Tác động xấu của phân bón vô cơ đến môi trường và con người

  Bón dư thừa, không cân đối bón không đúng cách, bón trong thời gian dài và lạm dụng phân bón vô cơ khiến phân bón vô cơ có những tác động, ảnh hưởng xấu tới môi trường, con người và sinh vật có ích. Đất đai Suy kiệt vi lượng trong đất, có rất […]

Chi tiết

Nhập từ khóa