Từ khóaphan bon huu co vi sinh

Tình trạng lạm dụng phân bón hóa học ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất

Tình trạng lạm dụng phân bón hóa học ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất

??Lâu nay bà con nông dân của ta vẫn còn phụ thuộc và lạm dụng quá nhiều vào phân bón hóa học. Phân hóa học thường có tác dụng nhanh, dễ hòa tan giúp cây mau hấp thụ nhưng nhực điểm là ít các nguyên tố dinh dưỡng cho cây, còn dễ bị bốc hơi, […]

Chi tiết

Nhập từ khóa