Từ khóachăm sóc cây cà chua

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà chua

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà chua

I. Những điều cần biết khi trồng cà chua 1. Thời vụ Cà chua là loại cây trồng theo thời vụ. Vì vậy canh thời gian, lên kế hoạch trồng trọt từ trước. Xác định thời điểm gieo hạt thật chính xác để đảm bảo trong giai đoạn trồng trọt, cây cà chua có thể […]

Chi tiết

Nhập từ khóa