Từ khóacay ho tieu

Thiếu đạm, thừa đạm

Thiếu đạm, thừa đạm

 Tên khoa học: Nitrogen deficiency, nitrogen toxicity Triệu chứng thiếu đạm trên cây hồ tiêu: Cây sinh trưởng chậm, cành, chồi ít, lá có màu xanh nhạt và vàng. Nếu thiếu trầm trọng, toàn bộ lá của trụ tiêu bị vàng, đầu ngọn bị khô chết, lá bị rụng.   Nếu cây hồ tiêu thừa đạm: […]

Chi tiết

Nhập từ khóa