Từ khóacanh tac

CANH TÁC BỀN VỮNG LÀ PHẢI BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

CANH TÁC BỀN VỮNG LÀ PHẢI BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

CANH TÁC BỀN VỮNG LÀ PHẢI BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC Có nhiều nguồn nước khác nhau trong & quanh vườn bạn: sông suối, ao hồ, giếng. Và không có con đường lây lan sự ô nhiễm nào bằng đường nước. Không chỉ phân vô cơ hoặc thuốc hóa học gây ô nhiễm nguồn nước, phân […]

Chi tiết

Nhập từ khóa