Trang tin

Thiếu đạm, thừa đạm

Thiếu đạm, thừa đạm

 Tên khoa học: Nitrogen deficiency, nitrogen toxicity

Triệu chứng thiếu đạm trên cây hồ tiêu:

Cây sinh trưởng chậm, cành, chồi ít, lá có màu xanh nhạt và vàng. Nếu thiếu trầm trọng, toàn bộ lá của trụ tiêu bị vàng, đầu ngọn bị khô chết, lá bị rụng.

Thiếu đạm, thừa đạm

 

Nếu cây hồ tiêu thừa đạm:

Nếu bón đạm quá nhiều và không cân đối với các nguyên tố dinh dưỡng khác dễ làm cho cây tiêu bị lốp, cây ra nhiều lá mà ít ra hoa, quả, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi và sâu bệnh giảm.

Ngoài ra nếu bón thừa đạm còn làm cho tiêu chín muộn, ảnh hưởng tới phẩm chất của hồ tiêu thương phẩm.

 

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Nhập từ khóa