Trang tin

Một số lưu ý về các giai đoạn cần bổ sung dinh dưỡng của cây trồng

Một số lưu ý về các giai đoạn cần bổ sung dinh dưỡng của cây trồng

 

Cà phê cũng như 1 số cây trồng có hiện tượng rụng trái non 1 phần do yếu tố thời tiết, sinh lý, nấm bệnh…

Một nguyên nhân không kém quan trọng mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát bằng cách cấp đủ dinh dưỡng cho cây!

Giai đoạn này lưu ý bón phân cho cây thường xuyên mỗi lần 1 ít thay vì bón nhiều phân cho 1 lần rồi 1 thời gian dài mới bón lại.

Một số lưu ý về các giai đoạn cần bổ sung dinh dưỡng của cây trồng

Bên cạnh đó cần bổ sung dinh dưỡng qua lá bằng phân bón lá cây sẽ hấp thụ được nhanh. Khi đó bộ rễ sẽ được kích thích và hút được nhiều dinh dưỡng từ trong đất hơn!

Như vậy cây cân bằng dinh dưỡng làm trái to đều và giảm hiện tượng rụng trái!

Cách pha:

  • Pha 1 viên Nano Gro với 1000 lít phun ướt đẫm 2 mặt lá, cành, trái. Có thể kết hợp pha 700 lít nước tưới gốc. Định kỳ 15-20 ngày phun 1 lần.
  • Bón phân Kaito bón dưới gốc vùi sâu khoảng 10cm để phân Kaito bảo vệ và phát triển bộ rễ

Một số lưu ý về các giai đoạn cần bổ sung dinh dưỡng của cây trồng

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Nhập từ khóa