Trang tin

Bón phân giai đoạn cây tiêu ra hoa

Bón phân giai đoạn cây tiêu ra hoa

 

Cây tiêu cũng cần một thời gian khô hạn ngắn để phân hóa mầm hoa.  Thời gian cần cho cây tiêu chịu hạn (xiết nước) để cây tiêu có thể phân hóa mầm hoa tốt theo các kinh nghiệm đúc kết trong sản xuất vào khoảng 30-40 ngày. Do vậy, thu hoạch xong thường ngưng tưới cho tiêu và chờ mùa mưa đến.  Bón phân giai đoạn cây tiêu ra hoa

Cây tiêu ra hoa vào mùa mưa. Vào mùa mưa, khi mưa đã đều, cùng với sự ra lá non là mùa hồ tiêu trổ hoa. Khi bắt đầu có vài trận mưa, các búp non ở đốt cành bắt đầu nhú lên. Trong các búp non này có chứa lá non, chồi non và mầm hoa (gié hoa). Lá non mọc mạnh ra trước, tiếp theo sau đó là gié hoa và chồi non. Như vậy 1 búp non ở đốt cành sẽ phát triển thành một cành con mang 1 gié hoa.

Dinh dưỡng giai đoạn ra hoa

Vào mùa ra hoa, cây tiêu cần được bón phân đầy đủ để sự ra hoa đậu quả được thuận lợi.

Việc trổ hoa tiêu xảy ra cùng với việc ra lá và chồi nên cần rất cần phân đạm, cây cần được cung cấp đạm đầy đủ.

Cây tiêu cũng rất cần lân trong giai đoạn đầu ra hoa này, chất lân giúp vào sự thụ phấn khi hoa nở và quá trình tạo quả.

Ngoài ra lân còn giúp bộ rễ phát triển mạnh ngay vào đầu mùa mưa, nhờ rễ phát triển mạnh cây hút được nhiều chất dinh dưỡng khác.

Như vậy, đạm và lân là 2 yếu tố dinh dưỡng rất quan trọng đối với cây tiêu vào mùa trổ hoa.

Phân kali cũng cần thiết nhưng chưa nhiều vào giai đoạn này, cần với tỷ lệ thấp hơn đạm và lân.

Vào giai đoạn trái phát triển và trái chín thì mới cần kali với tỷ lệ cao hơn. Lưu ý, sự hấp thu phân đạm sẽ có hiệu quả hơn khi được bón cân đối với lân và kali, do vậy nên tránh bón một mình phân Urê vào đầu mùa mưa.

Cách bón phân để đạt hiệu quả cao

Nếu sử dụng phân đơn, có thể bón cho 1 gốc tiêu 0,5kg lân nung chảy, bón riêng không trộn chung với Urê. Trong lân nung chảy, ngoài lân ra còn có Ca và Mg là 2 yếu tố trung lượng cũng rất cần thiết cho cây tiêu.

Phun phân bón lá để hỗ trợ thêm. Có thể dùng các loại phân bón lá hữu cơ, các loại phân bón lá có hàm lượng các chất vi lượng như B, Zn khá cao phun hỗ trợ giúp cây tiêu ra hoa và đậu quả tốt hơn.

Bên cạnh phân khoáng phải bón phân hữu cơ tốt cho vườn tiêu. Vào đầu mùa mưa, bón cho mỗi trụ tiêu 10-15 kg phân chuồng hoai mục.

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Nhập từ khóa